TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 14.5.2018

Käyttäessäsi palvelujamme Sinua saatetaan pyytää antamaan myös henkilökohtaisia tietoja.
Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan
ja niitä käsitellään Suomen tietosuojamääräysten mukaisesti.
Kotisivujemme kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään joko sopimuksen laatimiseen ja yhteydenottosi käsittelyyn.
Tietojasi voidaan käsitellä ja käyttää myös neuvonnan, mainonnan ja uutisointitarkoituksiin vain,
mikäli olet antanut tähän erikseen suostumuksesi.
Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

REKISTERINPITÄJÄ

Kajaanin Jalkaterapia Ky, Välikatu 19, 87100 Kajaani
Y-tunnus: 2676978-2

YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA

Kajaanin Jalkaterapia Ky, Välikatu 19, 87100 Kajaani
Rekisterin nimi
Diarium asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Palveluiden tuottamiseen, laskutukseen ja asiakkuuksien hoitamiseen.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Sosiaaliturvatunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Kuvaus asiakkaan tilaamasta palvelusta
 • Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus
 • Käyntipäivämäärät
 • Maksusitoumuksen yksilöintitiedot
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja
seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä
päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.
Tietoja saadaan myös palvelun kustannuksista vastaavilta tahoilta
tai lähetettävältä taholta (esim. Kainuun sote) tai palvelun tilaajalta esim. omaiset.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja luovutetaan kustannuksista vastaaville tai lähettäville tahoille,
joille Kajaanin Jalkaterapia Ky on raportointi velvollinen (esim. Kainuun sote).

Muille tahoille tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan itse niin pyytäessä.
Esimerkiksi kuntoutukseen liittyen, asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksella voidaan asiakkaan toimintakykyä
tai tilannetta kuvaavaa tietoa luovuttaa hoitavalle lääkärille tai muulle asiakkaan ilmoittamalle taholle, esim. lähiomaiset.
Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida antamansa suostumuksensa mierkitystä ja seurauksia,
tietoja voidaan antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna
yllämainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on lisäksi tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen peruutuksen vuoksi.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yrityksen tietoverkko ja palvelinkumppanin sekä suunnittelulaitteistoissa, jolla rekisteri mahdollisesti sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa
ja muuta markkinointia varten.